31. ALEKSIS KIVEN JA SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN PÄIVÄ 10.10.

VANHETA, LÄMMETÄ -verbi (verbityyppi 6: -eta, -etä)

myönteinen muoto (+)

present tense

yksikkö                    pääte          monikko                 pääte

1. minä  vanhene/n   (-n)            1. me vanhene/mme   (-mme)

2. sinä   vanhene/t    (-t)            2.  te   vanhene/tte     (-tte)

3. hän   vanhenee                       3. he    vanhene/vat   (-vat)

   se     vanhenee                             ne    vanhene/vat   (-vat)

(Esim. Minä vanhenen joka päivä.)

    

past tense

myönteinen muoto (+)

1. minä  vanheni/n   (-n)          1. me   vanheni/mme   (-mme)

2. sinä   vanheni/t   (-t)            2. te   vanheni/tte     (-tte)

3. hän   vanheni                       3. he    vanheni/vat   (-vat)

   se     vanheni                            ne   vanheni/vat   (-vat)

(Esim. Minä vanhenin joka päivä.)                  

              

kysyvä muoto (?): persoonamuotoinen verbi + (-ko, -kö)

present tense

1. vanhene/n/ko    minä?        1. vanhene/mme/ko   me?

2. vanhene/t/ko    sinä?         2. vanhene/tte/ko       te?

3. vanhenee/ko     hän?          3. vanhene/vat/ko       he?

    vanhenee/ko se?                   vanhene/vat/ko      ne?

 (Esim. Vanhene/n/ko minä joka päivä?)

 

past tense

1. vanheni/n/ko    minä?           1. vanheni/mme/ko   me?

2. vanheni/t/ko    sinä?             2. vanheni/tte/ko       te?

3. vanheni/ko     hän?               3. vanheni/vat/ko       he?

vanheni/ko     se?                         vanheni/vat/ko      ne?

 (Esim. Vanheni/n/ko minä joka päivä?)

 

kielteinen muoto (-): kieltosana taipuu

present tense

1. minä e/n vanhene   (-n)  1. me e/mme vanhene     (-mme)

2. sinä e/t   vanhene   (-t)   2. te    e/tte    vanhene    (-tte)

3. hän ei    vanhene          3. he    ei/vät   vanhene    (-vät)

     se ei       vanhene            ne     ei/vät    vanhene   (-vät)

 (Esim. Minä e/n vanhene.)

past tense  

(-nnut, -nnyt)                                  (-nneet)

1. minä e/n   vanhe/nnut            1. me e/mme vanhe/nneet

2. sinä e/t   vanhe/nnut              2. te e/tte      vanhe/nneet

3. hän ei    vanhe/nnut                 3. he ei/vät   vanhe/nneet

    se   ei    vanhe/nnut                       ne eivät    vanhe/nneet

 (Esim. Minä e/n vanhe/nnut.)