34. NUMERAALIT, perusluvut ja järjestysluvut

perusluvut ja järjestysluvut

(cardinal and ordinal numbers)

perusluvut                          järjestysluvut      (huomaa piste! notice point!)

 1   yksi          1                   1.   ensimmäinen                1.                  

2   kaksi        2                   2.   toinen                          2.

3   kolme      3                   3.   kolmas                         3.

4   neljä        4                   4.   neljäs                           4.

5   viisi          5                   5.   viides                           5.

6   kuusi       6                   6.   kuudes                         6.

7   seitsemän 7                  7.   seitsemäs                    7.

8   kahdeksan 8                8.   kahdeksas                   8.

9   yhdeksän 9                  9.   yhdeksäs                   9.

10 kymmenen 10             10. Kymmenes                 10.

                     

11 yksitoista   11                   11. yhdestoista                 11.

12 kaksitoista   12               12. kahdestoista               12.

13 kolmetoista 13                 13. kolmastoista              13.     

14 neljätoista    14              14. neljästoista                 14. 

15 viisitoista    15                15. viidestoista               15.

16 kuusitoista   16             16. kuudestoista               16.

17 seitsemäntoista 17         17. seitsemästoista           17.

18 kahdeksantoista   18      18. kahdeksastoista         18.

19 yhdeksäntoista 19       19. yhdeksästoista           19.

20 kaksikymmentä 20     20. kahdeskymmenes     20.

 

21 kaksi/kymmentä/yksi    21             21. kahdes/kymmenes/ensimmäinen    21.

22 kaksikymmentäkaksi 22                 22. kahdeskymmenes/toinen               22.

23 kaksikymmentäkolme 23                23. kahdeskymmenes/kolmas             23.

24 kaksikymmentäneljä  24                 24. kahdeskymmenesneljäs                 24.

25 kaksikymmentäviisi    25                 25. kahdeskymmenesviides                25.

26 kaksikymmentäkuusi 26                 26. kahdeskymmeneskuudes               26.

27 kaksikymmentäseitsemän   27          27. kahdeskymmenesseitsemäs         27.

28 kaksikymmentäkahdeksan 28        28. kahdeskymmeneskahdeksas          28.

29 kaksikymmentäyhdeksän   29        29. kahdeskymmenesyhdeksäs          29.

30 kolmekymmentä        30                   30. kolmaskymmenes                        30.

 

31 kolme/kymmentä/yksi    31              31. kolmas/kymmenes/ensimmäinen    31.

ja niin edelleen... (and so on...)

40 neljäkymmentä           40                 40. neljäskymmenes                         40.

50 viisikymmentä             50                 50. viideskymmenes                          50.

60 kuusikymmentä          60                 60. kuudeskymmenes                         60.

70 seitsemänkymmentä 70                 70. seitsemäskymmenes                       70.

80 kahdeksankymmentä 80                 80. kahdeksaskymmenes                    80.

90 yhdeksänkymmentä   90                 90. yhdeksäskymmenes                      90.

100 sata                          100                 100. sadas                                          100.

1 000 tuhat                      1 000          1 000. tuhannes                                 1 000.

1 000 000 miljoona    1 000 000       1 000 000. miljoonas                        1 000 000.