30. YÖLLÄ JA VIIME YÖNÄ, kielioppi

TARVITA, HÄIRITÄ -verbi (vt. 5, -ita, -itä):

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

present tense:

yksikkö                    pääte          monikko                         pääte

1. minä tarvitse/n     (-n)               1. me tarvitse/mme    (-mme)

2. sinä   tarvitse/t      (-t)               2. te   tarvitse/tte        (-tte)

3. hän    tarvitsee                           3. he   tarvitse/vat    (-vat)

   se       tarvitsee                              ne    tarvitse/vat       (-vat)

(Minä tarvitsen. )                              (Me   tarvitsemme.)

I need.                                                    We need.

 

past tense:

1. minä tarvitsi/n      (-n)               1. me   tarvitsi/mme    (-mme)

2. sinä   tarvitsi/t       (-t)               2. te   tarvitsi/tte         (-tte)

3. hän    tarvitsi                             3. he    tarvitsi/vat     (-vat)

     se       tarvitsi                               ne    tarvitsi/vat        (-vat)

(Minä tarvitsin. )                               (Me    tarvitsimme.)

I needed.                                              We needed.

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko) , (-kö)

 

present tense:

1. tarvitsen/ko minä?                      1. tarvitsemme/ko   me?

2. tarvitset/ko sinä?                        2. tarvitsette/ko      te?

3. tarvitsee/ko   hän?                      3. tarvitsevat/ko     he?

    tarvitsee/ko se?                             tarvitsevatko       ne?

 (Tarvitsen/ko minä?)                 (Tarvitsemme/ko me?)

Do I need?                                             Do we need?

 

past tense:

1. tarvitsin/ko minä?                      1. tarvitsimme/ko me?

2. tarvitsit/ko sinä?                       2. tarvitsitte/ko      te?

3. tarvitsi/ko   hän?                         3. tarvitsivat/ko     he?

    tarvitsi/ko se?                              tarvitsivat/ko    ne?

(Tarvitsin/ko minä?)                       (Tarvitsimme/ko me?)

Did I need?                                            Did we need?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 

present tense:

1. minä       e/n   tarvitse           1. me         e/mme   tarvitse

2. sinä       e/t   tarvitse         2. te             e/tte      tarvitse

3. hän       ei      tarvitse          3. he           ei/vät    tarvitse

   se            ei    tarvitse             ne            ei/vät    tarvitse

(Minä en tarvitse.)                            (Me emme tarvitse.)

I don’t need.                                         We don’t need.

 

past tense:

1. minä      e/n   tarvi/nnut       1. me        e/mme    tarvi/nneet

2. sinä       e/t   tarvi/nnut      2. te             e/tte      tarvi/nneet

3. hän       ei    tarvi/nnut       3. he            ei/vät    tarvi/nneet

     se        ei    tarvi/nnut           ne            ei/vät    tarvi/nneet

(Minä en tarvi/nnut.)                      (Me emme tarvi/nneet.)

I didn’t need.                                        We didn’t need.