32. VERBIT, passiivi, imperfekti

VERBIT, passiivi, imperfekti  (verbs, passive, past tense) 

 - tekijä oli tuntematon (the subject was unknown)

- tapahtui menneisyydessä (happened in the past)

 

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

verbityyppi 1: yksikön 1. persoonan vartalo + (-taan), (-tään)

present tense:

juhli/n; juhli/taan

kysy/n; kysy/tään

 

past tense: - verbityyppi 1: yksikön 1. persoonan vartalo + (-ttiin)

juhli/n; juhli/ttiin

kysy/n; kysy/ttiin

 

verbityypit 2 ja 3: infinitiivi + (-an), (-än)

present tense:

juo/da; juo/da/an

syö/dä; syö/dä/än

opiskel/la; opiskel/la/an

 

past tense: - verbityypit 2 ja 3: infinitiivin vartalo + (-tiin)

juo/da; juo/tiin

syö/dä; syö/tiin

opiskel/la; opiskel/tiin

 

verbityypit 4, 5, 6: infinitiivi + (-an), (-än)

present tense:

pela/ta; pela/ta/an

häiri/tä; häiri/tä/än

vanhe/ta; vanhe/ta/an

 

past tense:  - verbityypit 4, 5, 6: infinitiivin vartalo + (-ttiin)

pela/ta; pela/ttiin

häiri/tä; häiri/ttiin

vanhe/ta; vanhe/ttiin

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

present tense: - myönteinen muoto + (-ko), (-)

juhli/taan/ko?

kysy/tään/kö?

juo/daan/ko?

syö/dään/kö?

opiskel/laan/ko?

pela/taan/ko?

häiri/tään/kö?

vanhe/taan/ko?

 

past tense: - myönteinen muoto + (-ko), (-)

juhli/ttiin/ko?

kysy/ttiin/kö?

juo/tiin/ko?

syö/tiin/kö?

opiskel/tiin/ko?

pela/ttiin/ko?

häiri/ttiin/kö?

vanhe/ttiin/ko?