4. VERBIT: SYÖDÄ-verbi (verbityyppi 2), preesens

- tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa

 

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

yksikkö                  pääte                   monikko                      pääte

1. minä syö/n         (-n)                      1. me syö/mme           (-mme)

2. sinä  syö/t          (-t)                      2. te   syö/tte               (-tte)

3. hän   syö                                       3. he syö/vät               (-vät)

(Esim. Minä syö/n salaattia.)  

 

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuodossa taipunut verbi + (-kö)

yksikkö                                                monikko       

1. syö/n/kö minä?                                1. syö/mme/kö  me?

2. syö/t/kö  sinä?                                2. syö/tte/kö     te?

3. syö/kö    hän?                                 3. syö/vät/kö     he?

(Esim. Syö/n/kö minä salaattia?)

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                   kieltosanan         monikko                      kieltosanan

                             pääte                                                pääte

1. minä en syö           (-n)                      1. me emme syö         (-mme)

2. sinä  et syö            (-t)                     2. te ette syö               (-tte)

3. hän ei syö              -                         3. he eivät syö             (-vät)

(Esim. Minä e/n syö salaattia.)