6. VERBIT: TAVATA-verbi (verbityyppi 4), preesens

- tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

yksikkö                     pääte                   monikko                      pääte

1. minä  tapaa/n        (-n)                     1. me tapaa/mme        (-mme)

2. sinä   tapaa/t        (-t)                      2. te   tapaa/tte           (-tte)

3. hän   tapaa                                       3. he    tapaa/vat        (-vat)

(Esim. Minä tapaa/n ystävän.)                  

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko)

yksikkö                                                  monikko       

1. tapaa/n/ko minä?                             1. tapaa/mme/ko    me?

2. tapaa/t/ko   sinä?                             2. tapaa/tte/ko     te?

3. tapaa/ko   hän?                               3. tapaa/vat/ko   he?

(Esim. Tapaan/ko minä ystävän?)

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                     kieltosanan             monikko                              kieltosanan

                                     pääte                                                                  pääte

1. minä e/n tapaa            (-n)                 1. me e/mme tapaa              (-mme)

2. sinä e/t   tapaa            (-t)                2. te e/tte tapaa                    (-tte)

3. hän ei    tapaa                -                 3. he ei/vät tapaa                   (-vat)

 (Esim. Minä e/n tapaa ystävää.)